Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, reflexionem sobre la discriminació de gènere actual al món laboral

Sempre m’havia picat la curiositat descobrir quants dies internacionals sobre algun tema hi ha a l’any. I la veritat és que n’hi ha molts, fins i tot si només ens fixem en els acceptats per l’ONU. No els he comptat però pràcticament cada dos dies n’hi ha un, i molts tenen un punt de pregunta de Trivial (d’aquelles que no saps si creure’t, de ridícula que sona).

El cas del dia Internacional de la Dona també el trobo ridícul, però pel fet que encara l’haguem de celebrar. És veritat que en el món laboral les dones no estan equiparades als homes. Això és així amb els números a la mà: salaris, càrrecs, sectors… i la majoria de variables que puguem comparar ens donen un panorama molt pobre pel que fa a igualtat.

Encara no hem entès que la creativitat, l’empatia, l’excel·lència, les aptituds i les actituds idònies per la feina no tenen sexe.

Els que som de finals dels 60 hem viscut la lluita de moltes dones de la nostra generació per perpetuar la càrrega cultural de les seves mares i alhora triomfar professionalment i com a mares. És el que anomenem superwomen, perquè han hagut de demostrar que són capaces de fer-ho tot i amb nota. Elles han estat les que han posat les bases per tal que les generacions posteriors ho tinguin una mica millor. I a cada generació de dones li toca esforçar-se per guanyar un grau més d’igualtat, per sentir-se valorades almenys com un home. I això s’ha anat produint des de fa segles.

A Maria Barcelona penso que podem celebrar que hi tenim treballant un 75% de dones i que no pateixen cap tipus de discriminació, com tampoc els homes. Potser en el nostre cas és al contrari, hem feminitzat l’empresa, començant pel nom. I ara estem en un procés per millorar molts aspectes a petició de les que hi treballen i sota la seva responsabilitat. I la discriminació de gènere no és a la llista de millores, cosa que m’alegra molt. Potser haurem ajudat una mica a ser més iguals professionalment i el millor de tot és que ho hem fet sense ser-ne conscients.

Pau Font 

 

Altres vincles d’interès:

Escletxa salarial a Europa:
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_en.htm

Igualtat de gènere al Ministeri de Treball i Seguretat Social:
http://www.empleo.gob.es/es/igualdad/

Pla estratègic d’igualtat d’oportunitats:
http://www.inmujer.gob.es/actualidad/PEIO/docs/PEIO2014-2016.pdf